BTFILM
热门电影 VIP视频解析 最新收录 下载教程

为何不去死(2018)

为何不去死

导演: Kirill Sokolov

编剧: Kirill Sokolov

主演: 亚历山大·库兹涅佐夫 / 维塔利·哈耶夫 / Evgeniya Kregzhde / 米哈伊尔·戈尔沃伊

类型: 100分钟

语言: 俄语

上映日期: 2018-08-13(维堡电影节) / 2019-04-04(俄罗斯)

又名: 睇你几时死!(港)/ 岳父受死吧(台)/ Why Don't You Just Die!/ Papa, sdokhni/

片长: 100分钟

7
2067人评价
5星
10.6%
4星
36%
3星
46.1%
2星
6.5%
1星
0.8%
115 空间卡秒充 官方授权 可查
Copyright BTFILM © 2020